Vergoedingen

Volledige vergoeding door de zorgverzekeraar
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar krijgt u uw behandeling volledig vergoed. Ypse heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars afgesloten.
U kunt contact opnemen met uw zorgverzekering om dit te controleren. 

Indien u 18 jaar of ouder bent, laat uw verzekeraar u wel uw Eigen Risico betalen (indien daar nog iets van open staat). Er geldt een wettelijk Eigen Risico voor elke verzekerde van 385 euro.

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek diagnostiek. Uw huisarts bekijkt of er sprake is van een dergelijke diagnose, evenals uw behandelaar bij Ypse.

Als er sprake is van een dergelijke diagnose, zal uw zorgverzekeraar de zorg vergoeden, mits de behandeling volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. Ypse voert behandeling uit volgens de meest recente richtlijnen. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij Ypse aanmelden, voldoen aan de criteria van vergoeding. Neem bij twijfel altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar
Indien Ypse geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u tussen de 50% en 75% van uw behandelkosten vergoed bij een naturapolis. Met een restitutiepolis ontvangt u een vergoeding tussen de 85% en 100%. Houdt u hierbij rekening met uw eigen risico. Neem voor de exacte vergoeding altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Tarieven
Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ. In de Generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties. De onderstaande tarieven zijn maximum tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA). Het tarief wat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de afspraken die Ypse met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Basis GGZErnst van de klachtenMaximum tarief 2021
KortLicht€ 522,13
MiddelMatig€ 885,01
IntensiefErnstig€ 1434,96
ChronischChronische stabiel€ 1380,49
UMAMI*Ernstig, hoge complexiteit€ 2281,73
Onvolledig trajectn.v.t. **€ 228,04
Onverzekerd product consult (OVP)Per consult maximaal€ 109,76

*UMAMI is in overeenstemming met een aantal verzekeraars een extra prestatie die Ypse, evenals een aantal andere zorgaanbieders, mogen aanbieden. Uw behandelaar kan u informeren over de mogelijkheden van uw verzekering.
**De behandelaar dient deze prestatie in rekening te brengen in drie situaties: (1) De verwijzer verwijst de patiënt naar een behandelaar in de basis GGZ, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast. (2) Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de patiënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ. (3) Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en
indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de patiënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de patiënt een andere behandelaar prefereert). Ook als u na uw eerste afspraak (intake) besluit de behandeling niet te vervolgen.

De maximumtarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. In de meeste gevallen vergoed de zorgverzekeraar minimaal een deel van de aangeboden zorg. Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar indien u vragen of twijfels heeft omtrent de vergoeding.
Tijdens het eerste gesprek kijkt u samen met uw behandelaar naar uw hulpvraag (zorgvraagzwaarte) en welke prestatie hier het best bij aansluit. Deze prestatie wordt in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar tenzij het behandelplan tussentijds in overleg met u wordt aangepast.

Komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar, omdat uw hulpvraag onder onverzekerde zorg valt dan is het mogelijk om uw zorg zelf te betalen.
De kosten indien u zelf betaalt bedragen 85 euro per consult. Per consult is er 45 minuten contacttijd tussen u en uw behandelaar.
Let wel op, dergelijke rekeningen kunnen niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd?
Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van tevoren telefonisch te melden. Als u niet of niet tijdig annuleert, brengen wij €55,- aan kosten in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

Quotes


Deelnemer preventie STARR cursus:
“Ik heb gebruik mogen maken van het aanbod van Ypse voor een online STARR training. Deze training heeft mij veel verder geholpen met de negatieve gedachtes die op dat moment door mijn hoofd speelde. Ik ga het leven een stuk positiever tegemoet.”

Deelnemer KOPP/KOV Volwassenen cursus:
“Beide medewerksters van Ypse waren erg professioneel, kwamen afspraken na en zijn oprecht betrokken bij hun cliënten. Ik heb gebruik gemaakt van de KOPP/KOV groep voor volwassenen omdat ik kind ben van verslaafden. Erg informatief, interessant en helpend.”

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Hoofdlocatie:
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Locatie Bethaniestraat:
Bethaniestraat 2
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch

Locatie San Salvatorkerk:
Gezondheidscentrum Orthen
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Locatie Cuijk:
Spinding 13, 5431 SN Cuijk

Locatie Oss:
Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss

Locatie Uden:
Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden

Ypse heeft vanaf nu ook avondpoli op maandag, dinsdag en woensdag. Let op! Wij zijn dan niet telefonisch bereikbaar.

Telefoon  073 – 22 000 44
Fax           073 – 22 000 45
E-mail      info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Wij plannen een intake maximaal zes weken vooruit. Is er geen plek binnen zes weken dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst. Uw behandeling volgt aansluitend op de intake. Indien u dit wenst, kunt u begeleiding vragen van onze ervaringsdeskundige (ook mogelijk vóórafgaand aan uw intake). 

Wachttijden op dit moment:

Op dit moment is onze wachttijd ongeveer 12 weken.

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Ypse zet zich in om een eventuele wachttijd zo kort mogelijk te houden. Uw zorgverzekeraar kan met u meekijken wanneer u vragen hebt over (het verschil in) wachttijden bij andere zorgaanbieders of u kunt hen verzoeken om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 9 maart 2023