Veelgestelde vragen

Voor wie is Ypse?
Ypse is er voor iedereen die het gevoel heeft hulp nodig te hebben. Hebt u het gevoel dat u vastloopt in uw leven? Hebt u last van angst- of paniekaanvallen? Of bent u vaak somber en prikkelbaar? Voor iedereen is er een passend aanbod van hulp.
Natuurlijk is Ypse is er ook voor de hulpverlener die advies of overleg wil.

Waarom is Ypse er?
Ypse is er om goede en specialistische zorg dichtbij u in de buurt te bieden. Uw klachten worden in een vroeg stadium herkend en u voorkomt dat uw klachten erger worden en een specialist noodzakelijk wordt.

Wat is de wachttijd voor behandeling bij Ypse?
Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, zal er een intake gepland gaan worden. Onderaan deze pagina kunt u lezen wat de wachttijd bij Ypse is. De wachttijd is mede afhankelijk van de aard van de problematiek De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hoe helpt Ypse u?
Behandeling bij Ypse bestaat uit individuele hulpverleningscontacten of groepscontacten. Er wordt samen met u bekeken welk aanbod het beste past bij uw klachten. Daarnaast biedt Ypse vaardigheidstrainingen waarbinnen u leert wat u zelf kan doen om uw klachten te overwinnen.

Hoe lang duurt een traject bij Ypse?
Naar aanleiding van het eerste gesprek zal de hulpverlener, samen met u, een behandelplan opstellen. In het behandelplan wordt met u afgesproken welk traject zal worden ingezet en wat de behandeldoelen zijn, op welke wijze u hieraan werkt en wat de verwachte duur is.

Wat kan ik verwachten van een eerste gesprek?
Het eerste gesprek is een intakegesprek bij een van onze psychologen of verpleegkundig specialisten. Samen met u wordt er tijdens dit gesprek gekeken of uw hulpvraag ook aansluit bij het aanbod wat Ypse heeft. Eventueel kan er dan ook, samen met u, gekeken worden naar alternatieven als het aanbod niet aansluit bij uw hulpvraag. Voorafgaand aan het eerste gesprek vult u thuis via Minddistrict een vragenlijst in. De uitkomsten hiervan ondersteunen de behandelaren bij het inschatten van de juiste behandeling. U kunt naast deze lijst ook zelf de vragenlijst op de website “positieve gezondheid” invullen om een beter beeld te krijgen van uw eigen situatie.

Neem voor het eerste gesprek altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Ook kinderen dienen zich te kunnen legitimeren. Hiervoor mag de bijschrijving van een kind in het paspoort van de ouder gebruikt worden. De ouder dient dan wel mee te komen naar het consult.

Het eerste gesprek maakt deel uit van de behandeling. Indien u na het eerste gesprek besluit de behandeling niet te vervolgen wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Zie ook tarieven.

Mag ik iemand meenemen?
Uw behandelaar werkt graag met u en uw naasten samen. Het betrekken van een partner, familielid of een goede vriend (uw steunsysteem) bij uw behandeling kan u helpen te herstellen of terugval te voorkomen. Wij nodigen u uit om uw steunsysteem bij de behandeling te betrekken. Bij het vaststellen van uw behandelplan zal de manier waarop u uw steunsysteem wil betrekken worden afgesproken. Uiteraard is ook uw naaste van harte welkom tijdens uw intakegesprek.

Wat moet ik doen als ik niet naar mijn afspraak kan komen?
Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van te voren telefonisch te melden. Als u niet of niet tijdig annuleert, brengen wij €60,- aan kosten in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar info@ypse.nl. Ook kunt u via het berichtenportaal in Minddistrict uw behandelaar informeren.

Wat is het verschil tussen Ypse en de Specialistische GGZ?
Ypse biedt zorg binnen de Basis GGZ (voorheen de eerste lijn). Dit betekent dat u goede zorg krijgt, dichtbij huis, tegen goedkopere tarieven dan in de Specialistische GGZ. De zorg is korter en vaak minder intensief. Pas wanneer de hulpvraag van die mate is dat er tweedelijns zorg nodig wordt gevonden, wordt u doorverwezen naar de Specialistische GGZ, bijvoorbeeld Reinier van Arkel. Het is ook mogelijk dat u voor een na traject naar Ypse wordt verwezen door uw behandelaar bij de specialistische GGZ.

Wat is ROM?
In de toekomst is Ypse voornemens om uw gegevens gepseudonimiseerd -dus zonder vermelding van uw naam, en andere tot uw persoon herleidbare gegevens- aan AKWA GGz ter beschikking te stellen. Uw privacy is dus gewaarborgd. Dit doen wij om met ondersteuning van AKWA-GGz te onderzoeken op welke vlaken de behandeling bij Ypse verbetert kan worden. 
Akwa GGZ is een kwaliteitsinstituut en werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Zodat patiënten de best mogelijke behandeling en zorg krijgen gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde.
Informatie over AKWA GGZ kunt u vinden via https://akwaggz.nl. Indien u bezwaar heeft tegen gegevens uitwisseling met AKWA GGZ, kunt u dit melden aan uw behandelaar en aangeven op het daartoe ontwikkelde toestemmingsformulier.
Wij stellen uw gegevens dan niet ter beschikking aan AKWA GGZ. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor uw behandeling bij ons.

Hoe weet u dat u bij Ypse in goede handen bent?
Ypse vraagt uw mening over uw behandeling of begeleiding aan het einde van uw behandeling. Dit doet Ypse middels een vragenlijst, de “CQi”. Jaarlijks organiseert Ypse een spiegelgesprek waarin een groep cliënten de kwaliteit en dienstverlening van Ypse evalueert. Ypse is keurmerkhouder Basis GGZ. Meer informatie vindt u op www.kibg.nl.

Wat gebeurt er met de gegevens die over mij zijn vastgelegd?
De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens niet verder verwerkt mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tevens is voor de verwerking ervan de ondubbelzinnige toestemming nodig van de betrokkene.
Dit betekent dat Ypse vertrouwelijk met uw persoonlijke- en medische gegevens omgaat en deze niet zonder uw toestemming mag verstrekken aan derden.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

Quotes


Deelnemer preventie STARR cursus:
“Ik heb gebruik mogen maken van het aanbod van Ypse voor een online STARR training. Deze training heeft mij veel verder geholpen met de negatieve gedachtes die op dat moment door mijn hoofd speelde. Ik ga het leven een stuk positiever tegemoet.”

Deelnemer KOPP/KOV Volwassenen cursus:
“Beide medewerksters van Ypse waren erg professioneel, kwamen afspraken na en zijn oprecht betrokken bij hun cliënten. Ik heb gebruik gemaakt van de KOPP/KOV groep voor volwassenen omdat ik kind ben van verslaafden. Erg informatief, interessant en helpend.”

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Hoofdlocatie:
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Locatie Bethaniestraat:
Bethaniestraat 2
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch

Locatie San Salvatorkerk:
Gezondheidscentrum Orthen
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Locatie Zaltbommel (vanaf jan 2024Hogeweg 131, 5301 LL Zaltbommel

Locatie Cuijk:
Spinding 13, 5431 SN Cuijk

Locatie Oss:
Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss

Locatie Uden:
Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden

Ypse heeft vanaf nu ook avondpoli op maandag, dinsdag en woensdag. Let op! Wij zijn dan niet telefonisch bereikbaar.

Telefoon  073 – 22 000 44
E-mail      info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Wij plannen een intake maximaal vier weken vooruit. Is er geen plek binnen vier weken dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst. Uw behandeling volgt aansluitend op de intake. Indien u dit wenst, kunt u begeleiding vragen van onze ervaringsdeskundige (ook mogelijk vóórafgaand aan uw intake). 

Wachttijden op dit moment:

Kort BGGZ traject: 10 weken

Herstel & Ondersteuning: geen wachttijd

Jeugd: 6 weken

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Ypse zet zich in om een eventuele wachttijd zo kort mogelijk te houden. Uw zorgverzekeraar kan met u meekijken wanneer u vragen hebt over (het verschil in) wachttijden bij andere zorgaanbieders of u kunt hen verzoeken om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 9 april 2024