Over Ypse

Ypse biedt adequate hulp aan mensen met psychische problemen in hun eigen omgeving. Klachten waar u behandeling en/of begeleiding voor kunt krijgen zijn angsten, depressie, posttraumatische stress, burn-out, obsessief compulsieve stoornis, verlies, negatief zelfbeeld en onbegrepen lichamelijke klachten. Er werken verschillende disciplines binnen Ypse om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden.

De medewerkers van Ypse bieden hulpverlening aan mensen van alle leeftijden, met lichte en matige psychische klachten. Dat kan zijn in de vorm van individuele trajecten, groepstrainingen en/of eHealth.  Medewerkers hebben ieder hun eigen achtergrond waardoor de hulpvraag goed gematched kan worden op het aanbod aan behandelmogelijkheden.

Eigen kracht en eigen regie
Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Vanuit dit uitgangspunt begeleiden wij cliënten in hoe zij zichzelf kunnen versterken en de regie opnieuw in handen kunnen nemen.

Dit betekent dat Ypse samenwerkt met cliënten om hen zo snel mogelijk weer hun eigen kracht aan te leren spreken. Het is belangrijk vaardigheden aan te leren waarmee ze hun psychische problemen kunnen hanteren en verergering van klachten kunnen voorkomen. Terugvalpreventie is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij langdurige psychische klachten.

De basis voor deze werkwijze is “de herstelvisie”. Hierin staat de cliënt in alle opzichten centraal. De cliënt bepaalt samen met de hulpverlener welke doelen er worden gesteld en beslist mee over de behandeling. De cliënt onderneemt zoveel mogelijk zelf de acties die nodig zijn om te herstellen van de aandoening en ook de gevolgen van de aandoening te verbeteren.

Onze medewerkers zijn erop gericht problemen vroegtijdig te signaleren en complexe behandeling te voorkomen. En, mocht dat nodig zijn, kunnen onze medewerkers in afstemming met de huisarts doorverwijzen naar de Specialistische GGZ.

Bij Ypse gaat herstel ondersteunende zorg hand in hand met het concept ‘positieve gezondheid’, ontwikkeld door Machteld Huber. www.mijnpositievegezondheid.nl

Mensen zijn meer dan alleen hun ziekte of beperking. Zij zijn vader of moeder, partner, broer of zus, kind, vriend of vriendin, werknemer en nog veel meer. Om het gezondheidswelzijn in kaart te brengen, onderscheidt ‘positieve gezondheid’ zes levensgebieden. Samen met de cliënt en naasten kunnen we het ‘spinnenweb’ in kaart brengen en begeleiden we cliënten in al deze levens- gebieden. Deze begeleiding van cliënt en naasten vullen we niet altijd zelf in, we werken hierbij samen met onze netwerkpartners. Staat u nog op de wachtlijst dan is er een ervaringsdeskundige beschikbaar om dit samen met u te doen.

Behandeling bij Ypse
Uw huisarts uw behandelaar of de medisch specialist verwijst u naar de Ypse. Ypse biedt kortdurende behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Nadat een verwijzing is ontvangen wordt u ingepland bij een behandelaar voor een intakegesprek. Informatie over wachttijden voor behandeling vindt u op onze website onder aan de pagina.

Voordat het intakegesprek plaatsvindt ontvangt u inloggegevens voor het Ypse cliëntportaal van Minddistrict. Dit is een beveiligde omgeving waarin berichten uitgewisseld kunnen worden en internetbehandeling plaats vindt. In dit portaal staat een vragenlijst voor u klaar. Van u wordt verwacht dat u de vragenlijst (triage) invult voor het intakegesprek. Deze vragenlijst ondersteunt u en de behandelaar bij het beslissen welke behandeling het best kan worden ingezet.

Tijdens het intakegesprek bespreekt de behandelaar uw klachten en uw hulpvraag met u. Uw behandelaar zal tevens het belang van het eventueel betrekken van uw familie of naast betrokkenen met u bespreken.
Samen met u zal er een behandelplan opgesteld worden waarin staat wat het gezamenlijk doel en inhoud van de behandeling is. Vervolgens zal de behandeling gestart worden.

Herstel & Ondersteuning
Cliënten met een chronische psychiatrische aandoening kunnen bij Ypse terecht voor terugvalpreventie en “vinger aan de pols” contacten. Voor mantelzorgers en familieleden hebben wij diverse mogelijkheden om ondersteuning en informatie te geven over de problematiek van hun naasten.

Op het gebied van herstel ondersteunende zorg heeft Ypse een uitgebreid aanbod van onder andere individuele gesprekken, eHealth modules en het instellen en evalueren van de medicatie.

Consultatie
Wanneer een andere betrokken hulpverlener zoals bijvoorbeeld een huisarts twijfels of vragen heeft over indicaties GBGGZ, benaderingswijze, diagnose of klachten, kan er voor overleg een beroep gedaan worden op diverse disciplines binnen Ypse, zoals een GGZ verpleegkundige, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog of psychiater. 

Samenwerking
Ypse Realiseert zich dat we anderen nodig hebben om alle facetten van zorg en begeleiding die een cliënt nodig heeft mogelijk te maken in samenspraak met anderen leveren zij de zorg die herstel van de cliënt faciliteert. Dit betekent dat Ypse nauw samenwerkt met uw huisarts en/of POH en Reinier van Arkel (specialistische GGZ). Ook is er een samenwerkingsverband met wijkteams in Den Bosch en welzijnsorganisatie Divers, en het Regionaal trainingscentrum www.regionaaltrainingscentrum.nl . Er zijn afspraken met de crisisdienst van Reinier van Arkel en met overige afdelingen omtrent doorverwijzen met de bedoeling om een doorverwijzing zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen. De zorg is zo afgestemd dat als u opgeknapt bent, maar nog lichte hulp nodig heeft van onze ervaringsdeskundige, bij uw huisarts/ POH of wijkteam terecht kunt en als uw klachten verslechtering, snel vervolghulp kunt krijgen bij bijvoorbeeld de crisisdienst of een van de andere afdelingen van Reinier van Arkel.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

Quotes


Deelnemer preventie STARR cursus:
“Ik heb gebruik mogen maken van het aanbod van Ypse voor een online STARR training. Deze training heeft mij veel verder geholpen met de negatieve gedachtes die op dat moment door mijn hoofd speelde. Ik ga het leven een stuk positiever tegemoet.”

Deelnemer KOPP/KOV Volwassenen cursus:
“Beide medewerksters van Ypse waren erg professioneel, kwamen afspraken na en zijn oprecht betrokken bij hun cliënten. Ik heb gebruik gemaakt van de KOPP/KOV groep voor volwassenen omdat ik kind ben van verslaafden. Erg informatief, interessant en helpend.”

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Hoofdlocatie:
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Locatie Bethaniestraat:
Bethaniestraat 2
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch

Locatie San Salvatorkerk:
Gezondheidscentrum Orthen
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Locatie Zaltbommel (vanaf jan 2024Hogeweg 131, 5301 LL Zaltbommel

Locatie Cuijk:
Spinding 13, 5431 SN Cuijk

Locatie Oss:
Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss

Locatie Uden:
Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden

Ypse heeft vanaf nu ook avondpoli op maandag, dinsdag en woensdag. Let op! Wij zijn dan niet telefonisch bereikbaar.

Telefoon  073 – 22 000 44
E-mail      info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Wij plannen een intake maximaal vier weken vooruit. Is er geen plek binnen vier weken dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst. Uw behandeling volgt aansluitend op de intake. Indien u dit wenst, kunt u begeleiding vragen van onze ervaringsdeskundige (ook mogelijk vóórafgaand aan uw intake). 

Wachttijden op dit moment:

Kort BGGZ traject: 10 weken

Herstel & Ondersteuning: geen wachttijd

Jeugd: 6 weken

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Ypse zet zich in om een eventuele wachttijd zo kort mogelijk te houden. Uw zorgverzekeraar kan met u meekijken wanneer u vragen hebt over (het verschil in) wachttijden bij andere zorgaanbieders of u kunt hen verzoeken om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 9 april 2024