Sally Klinkhamer

Verpleegkundig Specialist

Bereikbaarheid

Maandag       12:30 – 21:00 uur
Dinsdag          08:30 – 17:00 uur
Donderdag     08:30 – 17:00 uur

s.klinkhamer@ypse.nl

073 22 000 44

 

Werkzaamheden

In mijn werk als verpleegkundig specialist richt ik mij tot de behandelingen van (jong-) volwassenen met lichte tot matig ernstige psychische klachten in de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ). Ik vind het belangrijk dat de client zich gezien en gehoord voelt. Verder vind ik het belangrijk dat we de behandeling van begin af aan open en transparant afstemmen en zo nodig de behandeling samen bijstellen.  

Mijn werkzaamheden bestaan uit het doen van intakes, het uitvoeren van behandelingen en het opvolgen danwel instellen of afbouwen van medicatie. Tevens ben ik als regie-behandelaar betrokken bij de behandelingen van collega’s. 

Wat zijn je specialismen?

Ik heb hiervoor in de specialistische GGZ gewerkt en heb hier werkervaring opgedaan met uiteenlopende (complexe) problematiek. In de behandelingen maak ik gebruik van diverse behandelmethoden waaronder cognitieve gedragstherapie(CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie, inzicht gevende methodieken en modules vanuit ons e-health aanbod. In de behandelingen hecht ik veel waarde aan het samen beslissen en opstellen van haalbare doelen hierbij rekeninghoudend met ieder zijn sterkten en kwetsbaarheden. Indien nodig betrekken we hierbij belangrijke naasten en/of stemmen we af met betrokken hulpverleners.  

Waarom werk je bij Ypse?

Ik ben van mening dat in een kleinschalige organisatie met voldoende differentiatie in specialismen de kwaliteit van de client beter gewaarborgd is. Om die reden heb ik gekozen om bij Ypse te werken. Omdat het (relatief) kleinschalig is zijn er daardoor korte lijntjes wat mijns inziens de behandeling en dús de client ten goede komt. Daarnaast is Ypse een enthousiaste en groeiende organisatie, en zijn we altijd bezig met ons te blijven ontwikkelen en in te spelen op de huidige zorgvragen.  

Meer over Ypse

Ypse Quotes

Quotes


Deelnemer preventie STARR cursus:
“Ik heb gebruik mogen maken van het aanbod van Ypse voor een online STARR training. Deze training heeft mij veel verder geholpen met de negatieve gedachtes die op dat moment door mijn hoofd speelde. Ik ga het leven een stuk positiever tegemoet.”

Deelnemer KOPP/KOV Volwassenen cursus:
“Beide medewerksters van Ypse waren erg professioneel, kwamen afspraken na en zijn oprecht betrokken bij hun cliënten. Ik heb gebruik gemaakt van de KOPP/KOV groep voor volwassenen omdat ik kind ben van verslaafden. Erg informatief, interessant en helpend.”

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Hoofdlocatie:
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Locatie Bethaniestraat:
Bethaniestraat 2
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch

Locatie San Salvatorkerk:
Gezondheidscentrum Orthen
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Locatie Zaltbommel (vanaf jan 2024Hogeweg 131, 5301 LL Zaltbommel

Locatie Cuijk:
Spinding 13, 5431 SN Cuijk

Locatie Oss:
Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss

Locatie Uden:
Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden

Ypse heeft vanaf nu ook avondpoli op maandag, dinsdag en woensdag. Let op! Wij zijn dan niet telefonisch bereikbaar.

Telefoon  073 – 22 000 44
E-mail      info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Wij plannen een intake maximaal vier weken vooruit. Is er geen plek binnen vier weken dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst. Uw behandeling volgt aansluitend op de intake. Indien u dit wenst, kunt u begeleiding vragen van onze ervaringsdeskundige (ook mogelijk vóórafgaand aan uw intake). 

Wachttijden op dit moment:

Kort BGGZ traject: 8 weken

Herstel & Ondersteuning: 4 weken

Jeugd: geen wachttijd

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Ypse zet zich in om een eventuele wachttijd zo kort mogelijk te houden. Uw zorgverzekeraar kan met u meekijken wanneer u vragen hebt over (het verschil in) wachttijden bij andere zorgaanbieders of u kunt hen verzoeken om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 15 februari 2024