Ypsebeeld22

Informatie voor cliënten

Ben je op zoek naar een medewerker of heb je een algemene vraag? Neem dan contact op met onze receptie 073-22 00 044 (werkdagen van 8.30 uur tot 17 uur)

Ypse is er voor jou als je een psychische hulpvraag hebt. Wij kunnen je kortdurend en doelgericht ondersteunen zodat je (weer) verder kunt. Door samen met jou op zoek te gaan naar mogelijkheden, je veerkracht te versterken en je milde tot matige psychische klachten te verminderen. Wij bieden behandeling en begeleiding aan zowel jeugdigen als volwassenen. 

Wij kijken samen wat het best bij jouw situatie past, dat kan bijvoorbeeld een individuele behandeling, internetbehandeling of cursus zijn. 

Van aanmelding naar behandeling

Bij Ypse volg je een kortdurende behandeling met een vaste opbouw. Elke behandeling stemmen we af op je persoonlijke hulpvraag, situatie en wensen.

1

Aanmelding

Voor we kunnen beginnen, moet je aangemeld zijn bij Ypse. Hiervoor hebben wij een geldige verwijsbrief nodig van je verwijzer of huisarts. Ben je onder de 18 jaar, dan kan je huisarts, het wijkteam of de GGD je doorverwijzen. Ben je ouder dan 18 jaar dan kan je huisarts of medisch specialist je doorverwijzen. Let op: je kunt niet voor dezelfde klachten op twee plaatsen tegelijk in behandeling zijn.
2

Screening aanmelding

Als je verwijsbrief bij ons is binnengekomen, kijken we of de aanmeldreden passend is bij Ypse. Bij twijfel bellen we jou of je huisarts om meer informatie op te vragen.
3

Online omgeving

Als je verwijzing passend is bij Ypse, krijg je van ons een e-mail. In deze mail staan de inloggegevens voor een online, beveiligde omgeving. We vragen je om daar een vragenlijst in te vullen. Je behandelaar bekijkt de resultaten van de vragenlijst.
4

Eerste gesprek

Je hebt een eerste gesprek (de intake) met je behandelaar waarin je de volgende onderwerpen bespreekt: Wat zijn je klachten? De vragenlijst die je hebt ingevuld. Hoe ziet je persoonlijke situatie eruit? Hoe ga je nu om met je klachten? Wat is je verwachting van de behandeling? Hoe kan de behandelaar je helpen?
5

Behandelplan

Samen met de behandelaar beslis je waar je aan wilt werken. Dit leggen jullie vast in een behandelplan: Aan welke doelen wil je werken? Hoeveel tijd is hiervoor nodig? Welke vorm past het best hierbij: een individuele behandeling of een groepsbehandeling. Ook kan een cursus of internetbehandeling een onderdeel zijn.
6

Aan het werk

Als jij en je behandelaar achter dit plan staan en jullie willen hier samen mee aan het werk dan start je met de behandeling.
7

Evalueren en aanpassen

Regelmatig sta je samen met de behandelaar stil bij het behandelplan. Kloppen de doelen nog en past de gekozen behandeling? Zo niet, dan kun je samen met de behandelaar het plan aanpassen.
8

Einde behandeling?

Bij het afsluiten van het behandeltraject, vindt de behandelplanevaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie bespreek je samen met je behandelaar of de hersteldoelen zijn bereikt en in welke mate verdere ondersteuning/hulp is gewenst. Bij de wens/advies voor verdere hulp na Ypse wordt actief meegedacht welke opschaling van zorg nodig is om de hersteldoelen te bereiken en welke organisatie deze zorg het best kan bieden.

Wachttijden

Wij plannen een intake maximaal vier weken vooruit. Is er geen plek binnen vier weken dan plaatsen wij je op onze aanmeldlijst. De behandeling volgt meteen na de intake. Als je dit wenst, kun je begeleiding vragen van onze ervaringsdeskundige (ook mogelijk voorafgaand aan de intake).  

Wachttijden op dit moment (update 4 juli 2024): 

  • Kort traject basis-ggz: 8 weken  
  • Herstel & Ondersteuning: 4 weken
  • Jeugd: 4 weken

De wachttijd is niet afhankelijk van je zorgverzekeraar. Ypse zet zich in om een mogelijke wachttijd zo kort mogelijk te houden. Je zorgverzekeraar kan met je meekijken wanneer je vragen hebt over (het verschil in) wachttijden bij andere zorgaanbieders of je kunt hen vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Je dossier inzien

Als je bij Ypse in behandeling komt, krijg je een persoonlijk dossier. Dit dossier, het elektronisch cliëntendossier (ECD), bevat gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening. Zoals je verhaal, je behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven, overdracht formulieren en onderzoeksresultaten maken deel uit van je dossier. Het dossier is opgeslagen in een beveiligd computersysteem. Je dossier is via Caren toegankelijk voor jou en je naasten.

Vergoeding en Eigen risico

Behandeling van volwassenen wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico aangesproken. Behandeling van kinderen en jongeren wordt vergoed door de gemeente waarin het kind of jongere woont. Ypse heeft een contract voor behandeling basis-ggz in de regio Noordoost-Brabant. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico. 

Meer informatie over vergoedingen

Ypse Kind en Jeugd

Je rechten

Ben jij goed op de hoogte van je rechten als het gaat om het delen van informatie met bijvoorbeeld zorgverleners, zorgverzekeraar of Nederlandse Zorgautoriteit?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens niet verder verwerkt mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Ook is er voor de verwerking ervan de ondubbelzinnige toestemming nodig van de betrokkene. 
Dit betekent dat Ypse vertrouwelijk met je persoonlijke en medische gegevens omgaat en deze niet zonder je toestemming mag verstrekken aan derden.

Cliëntenraad

De cliëntenraad in een zorginstelling komt op voor de belangen van cliënten.

Meer informatie over de Cliëntenraad

Heb je een klacht?

Medewerkers van Ypse spannen zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze gebeurt. 
Heb je een klacht, laat het ons weten! Van elke klacht kunnen we leren. 

Heb je een klacht?

Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht je vraag er niet tussen staan neem dan contact op met onze receptie 073-2200044 (werkdagen van 8.30 uur tot 17 uur)