Ypsebeeld25

Ypse Kind en Jeugd

Ypse Kind & Jeugd biedt behandelingen aan kinderen en jongeren met psychische klachten. We richten ons op herstel bij licht tot matig ernstige problematiek zoals angst-, dwang- en stemmingsklachten, klachten ontstaan na een traumatische gebeurtenis, ADHD en autisme.  

Voor wie?

Ypse Kind & Jeugd is er voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun gezin/systeem.

We richten ons op herstel bij licht tot matig ernstige problematiek:

 • Negatief zelfbeeld​
 • Stemmingsklachten​
 • Trauma- of stressorgerelateerde klachten ​
 • Angst- en paniekklachten​
 • Dwangklachten​
 • Identiteitsvraagstukken (o.a. gender, seksualiteit en geaardheid)  ​
 • Rouwverwerking  ​
 • Gedragsproblematiek​
 • Niet goed kunnen beheersen van je emoties
 • Vragen omtrent elders geclassificeerde ontwikkelingsproblematiek

Behandeling

We bespreken eerst met jou je hulpvraag om te kijken hoe we je klachten kunnen verminderen. Wij vinden het belangrijk om je ouders een belangrijke rol te geven in de behandeling. Samen kijken we waar je aan wilt werken. We leggen dit vast in een behandelplan. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, aangevuld met (als het passend is) internetbehandeling. De behandelaar kijkt samen met je welke behandeling het best bij je past. De behandeling duurt 10 tot 15 sessies.

 

Verwijzing en vergoeding

Ben je onder de 18 jaar, dan kan de huisarts, praktijkondersteuner ggz (poh-ggz), jeugdarts, medisch specialist (bedrijfsarts), arts ggz-instelling, het wijkteam of de GGD je doorverwijzen.

Als volwassene kun je bij je huisarts, medisch specialist of regiebehandelaar een doorverwijzing vragen.

Aandachtspunten bij verwijzing
Hoe meer voorinformatie (met toestemming) hoe makkelijker de screening. Idealiter ook telefoonnummer van verwijzer voor extra informatie opvragen.​Toestemming van beide ouders is nodig wanneer allebei de ouders het gezag over het kind hebben.

Wanneer kun je niet bij Ypse Kind & Jeugd terecht?

 • Bij afwezigheid van toestemming. 
 • Jeugd woonachtig in gemeente waar Ypse geen beschikking jeugd mee heeft.  
 • Actieve suïcidaliteit
 • Medicatieaanvragen  ​
 • Pedagogische vraagstukken ​
 • Classificerende diagnostiek ​
 • Overbrugging i.v.m. langere wachttijden bij SGGZ