Ypsebeeld13

Heb je een klacht?

Medewerkers van Ypse spannen zich in om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over de dienstverlening of de manier waarop deze gebeurt. 
Heb je een klacht, laat het ons weten! Van elke klacht kunnen we leren. 

Heb je een tip voor of een klacht over Ypse?

Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen als je bezwaar hebt tegen het gedrag of een beslissing van één of meerdere medewerker(s) van Ypse of Reinier van Arkel. Je kunt ook een klacht indienen over zaken van algemene aard, waarbij niet direct een medewerker betrokken is. 

Wie kan een klacht indienen? 
Je kunt zelf een klacht indienen, maar dat kan ook door je partner, ouders, voogd/curator of een andere vertegenwoordiger. 

Hoe kun je een klacht indienen?
Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan de verwachting. Het beste is om dit direct aan te geven. Soms bedenk je pas later hoe een situatie is verlopen. Ook dan is de eerste stap het aangaan van een gesprek met de zorgverlener. In een open en eerlijk gesprek kun je samen op zoek naar een oplossing. Lukt het niet de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan helpt de klachtenfunctionaris je verder als je dat wilt.  

Download het klachtenformulier (pdf)

Tips voor het goed beschrijven van een klacht

Onderstaande tips om een gesprek aan te gaan en een klacht goed te beschrijven kunnen het gemakkelijker maken je onvrede te uiten bij de zorgverlener. Vraag de zorgverlener om een afspraak te maken voor een gesprek. Het beste is om dit gesprek zo snel mogelijk te hebben. Vraag een familielid of andere bekende om mee te gaan naar het gesprek.  

Een goede voorbereiding op het gesprek helpt! Bereid je voor zodat je kunt uitleggen:  

 • wat er is gebeurd 
 • hoe je dat hebt ervaren 
 • wat de gevolgen voor je zijn  
 • of dit blijvende gevolgen voor zijn  
 • wat je wilt bereiken met het gesprek 
 • wat je verwacht van de zorgverlener. Het voeren van een dergelijk gesprek kan emoties bij je oproepen. Ook voor de hulpverlener kan het emotioneel zijn. Emoties mogen er zijn. Op het moment dat jullie niet meer goed met elkaar kunnen praten doordat de emoties te hoog oplopen, neem dan een korte pauze. 

Klachtenfunctionaris

Als je een klacht hebt en niet (meer) in gesprek met je hulpverlener wilt of durft, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze kan je informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen jou en de behandelaar. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en neutraal en kan je onder andere helpen: 

 • met het formuleren van de klacht 
 • door te bemiddelen in een gesprek 
 • met ondersteunen of adviseren over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie  

Download de folder Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris 
Telefoon 06 83 04 18 87 
Klachtenfunctionaris@reiniervanarkel.nl 

Familie vertrouwenspersoon

Als familielid of naastbetrokkene van iemand met psychische problemen kun je veel vragen hebben. Over de aandoening en de hulpverlening, maar ook over de opvang en ondersteuning. De antwoorden die je van hulpverleners krijgt, vind je misschien niet altijd goed genoeg. Het kan zijn dat je een andere mening hebt dan de hulpverlening over de aanpak van de problemen. Of je ervaart het als een belasting en je wilt graag je verhaal eens kwijt. In dit soort gevallen, voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor, kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. Voor het maken van een afspraak kun je direct contact opnemen met de familievertrouwenspersoon 

Voor het maken van een afspraak kun je direct contact opnemen met de familievertrouwenspersoon Judith van Nimwegen via telefoon of e-mail. 

Judith van Nimwegen 
E-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl  
Mobiel: (06) 469 438 81 
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Website familievertrouwenspersonen


Wat kan de FVP voor jou betekenen? 

 • de FVP heeft altijd een luisterend oor 
 • de FVP verstrekt algemene informatie over o.a. ziektebeelden en behandelmogelijkheden 
 • de FVP wijst je de weg naar verdere informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden 
 • de FVP heeft een bemiddelende taak in de communicatie tussen familie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverleners, als dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de FVP de familie adviseren bij het indienen van een klacht 
 • de FVP neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie 

De klachtencommissie

Je kunt je ook wenden tot de klachtencommissie van Reinier van Arkel. Dit moet je altijd schriftelijk doen, in de vorm van een brief of met behulp van het klachtenformulier. 

Download het klachtenformulier

Meer informatie over de klachtenfunctionaris, het indienen van een klacht of over de klachtencommissie vind je in de folder Klachtenregeling. 

Uitspraken van de klachtencommissie in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) worden geanonimiseerd gepubliceerd op de pagina Beslissingen klachtencommissie