Ypsebeeld3

Faalangstreductie training

Voor kinderen die spanningen hebben voor schoolse situaties, zoals toetsen, spreekbeurten en huiswerk of in sociale situaties.

Voor wie is het? 
Voor kinderen die spanningen hebben voor schoolse situaties, zoals toetsen, spreekbeurten en huiswerk of in sociale situaties. Kinderen kunnen op verschillende manieren laten merken dat ze last van spanning hebben. Ze kijken bijvoorbeeld negatief naar zichzelf, gaan opscheppen of zichzelf overschreeuwen. Ze blokkeren bij bepaalde leervakken, durven niets meer te zeggen als ze een beurt hebben in de klas of stotteren of kunnen moeilijk op woorden komen terwijl dat anders niet zo is. Deze training is er voor kinderen uit de gemeente Den Bosch, Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel tussen 9 en 12 jaar. 

Wat gaan we doen? 
De faalangstreductietraining is een vaardigheidstraining waarin we verschillende vaardigheden trainen, waaronder: 

  • leren om gevoelens te laten zien 
  • ontspannen 
  • negatieve gedachten omzetten naar positieve gedachten 
  • rustig en kalm te blijven in spannende situatie 

Voor opvoeder(s) houden we een informatiebijeenkomst. We vragen van opvoeder(s) een actieve rol. Zij ondersteunen bij het maken van opdrachten en oefenen thuis als dat nodig is. 

Praktische informatie

  • De faalangstreductietraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur 
  • Alleen inwoners van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel kunnen deelnemen aan de trainingen die wij geven in samenwerking met het RTC. Deelname is gratis 
  • Leeftijd(en): 9 t/m 12 jaar 
  • Voor de start van de cursus is er een kennismakingsgesprek met het kind, opvoeder(s) en de trainer(s) 
  • Na het afsluiten van de cursus vindt er een eindgesprek plaats met het kind, opvoeder(s) en de trainer(s) 
  • Opvoeder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van school naar de locatie waar de groep plaatsvindt 

 

Waar en Wanneer?

Gemeente Plaats Startdatum en tijd
Den Bosch Den Bosch Woensdag 2 oktober, 9.00u - 10.30u
     

Aanmelden

Samen met het zorgteam kan school jouw zoon of dochter aanmelden via het Regionaal Trainingscentrum (RTC) 

 

Direct Aanmelden