Ypsebeeld17

Ik wil voorlichting (op maat) voor mijn school of organisatie

Je bent op zoek naar voorlichting, scholing of een workshop voor jouw studenten, medewerkers (bijvoorbeeld docenten) of ouders.

Ypse Preventie heeft veel ervaring met het geven van voorlichting, scholingen en workshops op het gebied van mentale gezondheid. Wij hebben een aantal workshops en voorlichtingsbijeenkomsten ontwikkeld die wij standaard kunnen aanbieden. Meer informatie hierover lees je terug onder het kopje ‘preventieaanbod’ hieronder.  

Ook kunnen wij aanbod op maat leveren. Denk bijvoorbeeld aan psycho-educatie en het herkennen van gezond en ongezond gedrag. We kunnen medewerkers bijvoorbeeld voorlichten over hoe je het gesprek aangaat met ouders die (vermoedens) in een stressvolle thuissituatie zitten.  

Welk aanbod heeft Ypse preventie

Voor leerlingen en studenten
Voor leerlingen of studenten heeft Ypse de workshop ‘Minder stress, meer motivatie’: een praktische workshop waarin verschillende vaardigheden aan bod komen om te werken aan je gedachten, je activiteiten en je gevoel.

Voor medewerkers en vrijwilligers
Voor medewerkers of vrijwilligers heeft Ypse ‘Normaal? Zeg jij het maar!’ ontwikkeld. Deze workshop, bestaande uit twee dagdelen, heeft aan de ene kant als doel om kennis over psychische kwetsbaarheden bespreekbaar te maken en aan de andere kant om vaardigheden aan te leren waardoor iemand het gesprek kan hebben met de ander die (al dan niet) lijdt aan psychische problematiek. 

Informatieavond
Ypse Preventie heeft ervaring met het samenstellen en organiseren van informatieavonden voor een breed publiek. Wij kunnen de samenwerking opzoeken met aanvullende interessante sprekers. 

Andere mogelijkheden

  • Sociale vaardigheidstraining 
  • Voorlichting over somberheid bij jongeren 
  • Voorlichting over het ondersteuningsaanbod van Ypse 

Voorlichting, scholing of workshop op maat kan zowel live als digitaal gegeven worden. Wij zorgen voor voldoende interactie en betrokkenheid bij de deelnemers.
Voor een aanbod op maat: neem contact op met Ypse Preventie.