Familieleden en naasten van mensen met psychische problemen

Ypse biedt diverse ondersteuningsgroepen voor familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Op deze pagina vind je de volgende groepen:

  • Familieleden- en betrokkenengroep /                        Psychische problemen in de familie
  • Nabestaanden na zelfdoding
  • Naasten na poging       
  • Omgaan met Dementie
  • Kopgroep Dementie                                                                                                       

Ondersteuningsgroep voor iedereen die een naaste heeft met psychische problemen 

Als er iemand in jouw naaste omgeving lijdt aan een psychische aandoening kan dat ook op jouw leven invloed hebben.

Sommige mensen worden overbezorgd, anderen juist houden meer afstand. Hoe je ook reageert, je kunt te maken krijgen met spanningen, conflicten, onbegrip en lastige situaties. Hoe blijf je in balans?

In de groepscursus voor familieleden en betrokkenen staan eigen vragen en behoeften centraal. Een pasklare oplossing voor de problemen die het leven met iemand met een psychische aandoening met zich meebrengt, bestaat niet.

Wel kunnen informatie, tips, oefeningen van vaardigheden en steun van anderen helpen meer grip op de situatie te krijgen en meer rust te ervaren.

Doelgroep
Voor familieleden en betrokkenen van mensen met psychische problemen en hier meer over willen weten en willen leren hoe met de situatie om te gaan.

Doel
Het doel van de cursus is voorkomen dat jij als familielid of direct betrokkene overbelast raakt door de zorg jouw naaste die lijdt aan een psychische aandoening.

Uitgaan van de eigen kracht van de familieleden en betrokkenen. Doel is om jouw vermogen te versterken om zelf richting te geven aan jouw leven, ook al zijn de omstandigheden moeilijk.

De trainer zorgt samen met de groep voor een goede en veilige sfeer die het mogelijk maakt om van elkaar te leren, nieuwe vaardigheden te oefenen en elkaar steun te bieden.

Thema’s die aan bod komen:
• Ervaringen delen
• Leren ontspannen
• Grenzen aangeven
• Omgaan met stress

• Informatie over psychische aandoeningen
• Denkpatronen doorbreken: een negatieve gedachte leren om te zetten in een positieve gedachte

Bekijk voor meer informatie de folder “Hoe gaat het met u?”

Praktische informatie
De cursus voor familieleden en betrokkenen bestaat uit 7 bijeenkomsten. Deze duren anderhalf uur en vinden wekelijks plaats. Deelname is kosteloos. Scroll naar het einde van deze pagina om te zien hoe je je kunt aanmelden voor deze cursus.

► Agenda           

Gemeente Boxtel, Sint-Michielsgestel, ‘s-Hertogenbosch, Vught          – Startdatum 28 maart 9:00u,-11:00u locatie ‘s-Hertogenbosch

Gemeente Land van Cuijk
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Maashorst, Boekel
– Startdatum 29 februari 10:00u – 12:00u, locatie in Uden

Gemeente Oss, Bernheze
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Maasdriel
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Meierijstad
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Zaltbommel:                                                                             – Eerstvolgende startdatum nog onbekend                                                   

Ondersteuningsgroep Nabestaanden na zelfdoding

Een dierbare verliezen door zelfdoding is zeer ingrijpend voor nabestaanden. Naast het intense verdriet en de ‘waarom-vraag’, zijn er vaak ook gevoelens van boosheid, schaamte, zelfverwijt of schuld. Nabestaanden van zelfdoding vinden het vaak moeilijk om over de zelfdoding te praten, begrip te vinden en gevoelens daarover te delen. Ook kan het voorkomen dat er vanuit de omgeving met onbegrip of ontwijkend gedrag wordt gereageerd, waardoor gevoelens van eenzaamheid en afwijzing kunnen ontstaan.

Doelgroep
Mensen die een dierbare zijn verloren aan zelfdoding

Doel
In de ondersteuningsgroep kunt u uw ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Dit doorbreekt het isolement waardoor er ruimte ontstaat om te rouwen en (h)erkenning bij elkaar te vinden. 

Tijdens de bijeenkomsten is veel ruimte voor het persoonlijke verhaal van ieder groepslid. Aan de hand van thema’s worden ervaringen uitgewisseld. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: 

>  De confrontatie met zelfdoding 
>  Het afscheid 
>  Het zoeken naar verklaringen 
>  Schaamte en schuld, boosheid en machteloosheid 
>  Reacties van de omgeving 

Praktische informatie
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaking met elkaar. Tijdens de daaropvolgende bijeenkomsten krijgen alle deelnemers de kans hun verhaal te vertellen. In de bijeenkomsten is ruimte voor het bieden van herkenning en steun en voor het uitwisselen van ervaringen rondom de verschillende thema’s die met zelfdoding samenhangen. In de laatste bijeenkomst blikken we terug en nemen we afscheid van de groep. Twee maanden na afsluiting komen de deelnemers nog een keer bij elkaar tijdens een terugkombijeenkomst.  Scroll naar het einde van deze pagina om te zien hoe je je kunt aanmelden voor deze cursus.

 ► Agenda:

Gemeente Land van Cuijk
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Maashorst, Boekel
– Startdatum 14 maart 2024 10:00u – 12:00u, locatie in Uden

Gemeente Oss, Bernheze
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Meierijstad                                                                                – Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Ondersteuningsgroep Naasten na poging

Een poging tot zelfdoding meemaken is voor familieleden en direct betrokkenen een zeer ingrijpende gebeurtenis met veel angst, verdriet, en schuldgevoelens. Voor naasten is het vaak moeilijk om over het gebeurde te praten, begrip te vinden en gevoelens te delen. Zij kunnen zich dan eenzaam, in de steek gelaten en soms afgewezen voelen.

Het taboe dat op dit onderwerp rust, maakt de verwerking moeilijk. De ervaring leert dat lotgenotencontact als ondersteunend wordt ervaren. Binnen de  cursus kunt u met lotgenoten onder deskundige leiding met elkaar praten, in een veilige sfeer zonder schaamte. Relevante thema’s en praktische vragen komen aan bod en er is ruimte om uw ervaringen te delen.

Doelgroep                                                                                  Familieleden en naasten van mensen die een poging tot zelfdoding hebben meegemaakt

Praktische informatie                                                                Aanmelden kan doorlopend voor inwoners uit gemeenten Meierijstad, Maashorst, Oss en Land van Cuijk. Scroll naar het einde van deze pagina om te zien hoe je je kunt aanmelden voor deze cursus.

Gemeente Oss, Bernheze, Maashorst, Boekel, Land van Cuijk

– Startdatum woensdag 17 mei, 10:00u – 12:00u, locatie in Oss of Uden

Ondersteuningsgroep Omgaan met dementie

Nedenland telt naar schatting 115.000 mensen die een vorm van dementie hebben. Ruim één miljoen mensen is betrokken bij de zorg voor mensen met dementie. Denk aan partners, kinderen of andere familieleden, vrienden en buren. Al deze verzorgers worden mantel-zorgers genoemd.

Dementie treft niet alleen degenen die er zelf aan lijden, maar ook de mensen in hun naaste omgeving. Zorgen geeft voldoening, maar het betekent vaak ook een belasting. Hoe gaat u om met lastige situaties? Doet u het wel goed? Mist u steun van uw omgeving? Het is niet altijd gemakkelijk en het kan verdriet, boosheid, eenzaamheid, onzekerheid en machteloosheid oproepen. Het is belangrijk om tijdig informatie of hulp te zoeken.

Doelgroep
De cursus Omgaan met dementie is voor partners, familieleden of andere mantelzorgers van mensen met dementie.

Doel
In de cursus krijgt u informatie over dementie en leert u vaardigheden om beter om te gaan met de problemen die u ervaart. Ook kunt u ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen en krijgt u praktische tips om uw thuissituatie beter aan te kunnen. Om het effect van de cursus te vergroten maakt u thuis korte voorbereidende opdrachten.

De thema’s die aan bod komen zijn:
> Wat is dementie?
> Omgaan met mensen met dementie
> Omgaan met onbegrepen gedrag
> Draaglast en draagkracht van de mantelzorger
> Ondersteuningsmogelijkheden
> Hoe zorgt u dat u het zelf volhoudt

Praktische informatie                                                                              De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Na drie maanden is er een terugkombijeenkomst. Er zijn twee cursusbegeleiders om de groep te begeleiden. Scroll naar het einde van deze pagina om te zien hoe je je kunt aanmelden voor deze cursus.

► Agenda:

Gemeente Land van Cuijk
– Voor naasten van jong-dementerenden: Startdatum dinsdag 5 maart 202418:30u – 20:30u, locatie in
gemeente Land van Cuijk

Gemeente Maashorst, Boekel
– Eerstvolgende startdatum nog onbekend

Gemeente Oss, Bernheze
– Startdatum 21 maart 202410:00u – 12:00u, locatie in Oss

Gemeente Meierijstad                                                                                – Startdatum 8 april 2024 13:30u – 15:30u, locatie in Veghel

Kopgroep voor mensen met beginnende dementie

Onlangs is bij u de diagnose cognitieve problemen of (een vorm van) dementie vastgesteld. Dit kan allerlei vragen bij u oproepen. Misschien ervaart u veranderingen waardoor het moeilijker wordt om uw dagelijkse leven te leiden. Denk aan het onthouden van zaken, het vinden van de juiste woorden, het bedienen van apparaten, situaties overzien, het komen tot een voor u zinvolle dagbesteding. Dit alles kan leiden tot gevoelens van verdriet, angst, boosheid en/of eenzaamheid. In contact komen en praten met lotgenoten kan u hierbij helpen.  

Doelgroep
De Kopgroep is er voor mensen met beginnende cognitieve problemen of een vorm van dementie. De Kopgroep helpt u sterker te worden door aan te sluiten bij wat u wel kan. Er is ook ruimte voor het verwerken van de diagnose. De Kopgroep is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland en wordt uitgevoerd door Ypse en Fysioplus in opdracht van de gemeente Oss.  

U kunt deelnemen aan de Kopgroep als: 
> u in de gemeente Oss woont; 
> de diagnose cognitieve problemen of een vorm van dementie bij u is vastgesteld;  
> u wilt en kunt praten over uw diagnose.  

Inhoud
De Kopgroep is een combinatie van gesprekken en beweging. U gaat met andere deelnemers in gesprek over thema’s die op dat moment bij u leven. Denk aan ‘hoe ga ik om met mijn geheugenproblemen en de daaruit voortkomende spanningen?’, ‘hoe wil ik dat anderen met mij omgaan?’, ‘vertel ik anderen over mijn geheugenproblemen en hoe doe ik dat?’. Daarnaast gaat u bewegen in de gymzaal onder leiding van een geriatrisch fysiotherapeut. Bewegen heeft een bewezen positief effect op het tegengaan van cognitieve achteruitgang. 

Praktische informatie 
U kunt het hele jaar instromen in de Kopgroep. De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en vinden wekelijks plaats op maandagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur in Wijkcentrum Schadewijk, Leeuwerikstraat 2 in Oss. Tijdens de schoolvakanties is er een aangepast programma. U start met een periode van zes weken. Daarna volgt er een evaluatie met u en uw partner of familielid. Elke drie maanden is er ook een gezamenlijke bijeenkomst met uw partner of andere naastbetrokkenen. 

HOE MELD IK MEZELF AAN?                                                            (voor alle bovengenoemde cursussen)
Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen. Hiervoor dien je het formulier te downloaden (klik op de groene letters ‘aanmeldformulier’): aanmeldformulier.

Er verschijnt een Word-document, vul deze in en gelieve retourneren naar info@ypse.nl

Voor vragen over de cursus kun je contact opnemen met één van de preventiemedewerkers van Ypse.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

Quotes


Deelnemer preventie STARR cursus:
“Ik heb gebruik mogen maken van het aanbod van Ypse voor een online STARR training. Deze training heeft mij veel verder geholpen met de negatieve gedachtes die op dat moment door mijn hoofd speelde. Ik ga het leven een stuk positiever tegemoet.”

Deelnemer KOPP/KOV Volwassenen cursus:
“Beide medewerksters van Ypse waren erg professioneel, kwamen afspraken na en zijn oprecht betrokken bij hun cliënten. Ik heb gebruik gemaakt van de KOPP/KOV groep voor volwassenen omdat ik kind ben van verslaafden. Erg informatief, interessant en helpend.”

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Hoofdlocatie:
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Locatie Bethaniestraat:
Bethaniestraat 2
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch

Locatie San Salvatorkerk:
Gezondheidscentrum Orthen
Schaarhuisstraat 14
5231 PV ‘s-Hertogenbosch

Locatie Zaltbommel (vanaf jan 2024Hogeweg 131, 5301 LL Zaltbommel

Locatie Cuijk:
Spinding 13, 5431 SN Cuijk

Locatie Oss:
Gezondheidslaan 65, 5342 JW Oss

Locatie Uden:
Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden

Ypse heeft vanaf nu ook avondpoli op maandag, dinsdag en woensdag. Let op! Wij zijn dan niet telefonisch bereikbaar.

Telefoon  073 – 22 000 44
E-mail      info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

feedback-2_default

Reactie op preventie activiteiten

“Het was boeiend, concreet, praktisch, herkenbaar, nuttig en leerzaam :). Het sloot heel mooi aan bij de praktijk van Go4it!”

– reactie naar aanleiding van presentatie Go4it! en Humanitas over preventie Jeugd